Bästa smörjan!

 

 

Rätt produkt i rätt mängd

Vi har idag en flora av egenutvecklade produkter som klarar de flesta applikationer. De kan fås i ett flertal varianter och i ett antal olika förpackningar. Detta gör att våra kunder kan få exakt rätt mängd av rätt produkt levererad varje gång.

Rätt fett till båten

Nu är det hög tid att se över sommarpärlan! Vi har ett komplett program med marinanpassade smörjfetter och smörjoljor. Dessutom säljer vi Kölsvinskôrven - som effektivt håller rent från olja, diesel och bensin. Titta i vår marinbroschyr för att hitta rätt produkter till din båt.

Livsmedelsanpassad meny

Vi lanserade vår senaste katalog med produkter anpassad för livsmedelstillverkning mm (Food Grade) på Food Chain Nordic i Malmö.

Missade du oss där så finns den för nerladdning här!

Se över din smörjning

LubeMap är vårt standardiserade koncept för säkert underhåll av maskinutrustningen. I konceptet ingår bland annat produktinventering, effektivisering, smörjschema, färgkodning, uppmärkning och mycket mer.

 

Varje företag är unikt och våra säljare gör alltid först en noggrann genomgång av företaget, i samråd med underhållsansvarig, för att utreda vilka behov och önskemål som finns.

Cargo Oil AB | Brodalsvägen 5 | S-433 38 PARTILLE, SWEDEN| Telefon: +46 31-44 33 11 Fax: +46 31-44 33 10 | E-mail: forfragan@cargo-oil.se