GDPR

GDPR

 

Cargo Oil AB lagrar och behandlar personuppgifter om dig för att kunna tillverka och leverera de produkter och tjänster du beställer av oss. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer och e-postadress. Uppgifterna sparas i vårt register fram till inom ett år efter avslutad kundrelation.

Uppgifterna behandlas och lagras elektroniskt.

 

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget.

 

Du har enligt Dataskyddsförordningen (GPDR) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt Dataskyddsförordningen (GPDR) begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.