PRODUKTER

Det är serverat!

Här hittar du våra senaste kataloger, eller menyer och guider som vi gärna kallar det.
Du kan  läsa online eller ladda ner som pdf. Hittar du inte var du söker så kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt produkter för dig.

Produktmeny

Den så kallade "Silvermenyn" med vårt kompletta produktsortiment.

Food Grade Lubricants

Produktmeny med alla livsmedelsklassade H1-smörjmedel samt andra livsmedelsgodkända produkter.

Marinsmörjmedel

Smörjmedel med mera anpassade för marin miljö.

Spill & Sanering

Absorbenter och andra typer av spill- och saneringsskydd för industrin finns samlade här.

Hissmörjmedel

Guide till produkter anpassade för hissar & rulltrappor.